Eivydas
8 677 481** [rodyti]
Automobilių supirkimas

Krovinių pervežimo sutartys

Lietuvoje yra gana sparčiai vystomas transporto paslaugų verslas, nes Lietuvos Respublika yra pirmiausiai Europos viduryje ir gali vystyti ekonominius santykius tiek su Vakarais, tiek su Rytais. Sudarius tarptautinę komercinę sutartį prekės patenka į tarptautines komercines apyvartos tinklus. Prekės įvairių transporto priemonių pagalbą pervežamos iš pardavėjo ar gamintojo sandėlio (ar kito punkto, numatyto pagal Incoterms sąlygas) į vartotojo nurodytą vietą. Už prekių, daiktų ar žmonių perkėlimą ar pervežimą pagal transporto sutartį imamas mokestis. Transporto operacijos vadinamos tarptautinėmis, jeigu jos perveža prekes ar krovinius iš vienos valstybės į kitą valstybę, kertant vieną ar keletą valstybinių sienų. Tai įteisinama tarp krovinio siuntėjo ir gavėjo ar transportuotojų tarptautine transporto startimi. Vidutinė metinė transporto operacijų pasaulinė apimtis viršija 4mlrd. tonų ir kasmet didėja nuo 5 iki 10%. Transporto operacijose yra plačiai naudojami formalizuoti jau nusistovėję praktikoje tipinės sutartys ir gali būti skirtingo sudėtingumo ir orientuoti automatizuotai apskaitai. Transportas gali būti jūrų, oro, geležinkelių, automobilių. Tokius gabenimus atlieka įvairių valstybių nacionaliniai transportuotojai, panaudodami savo transporto tinklus, terminalus, sąstatus. Lietuvoje ypač padidės transporto apimtys pilnai apkrovus Būtingės terminalą, Klaipėdos uosto terminalą. Pervežant antžeminiu transportu krovinius sudaromi konsensualūs transporto kontraktai (sutartys). Kontrakte (sutartyje) dalyvauja ne tik abi pusės siuntėjas bei gavėjas, bet ir vežėjas (transporto firma, kompanijos ar asmuo, turintis transportą). Vežėjas įsipareigoja prieš siuntėją už nustatytą mokestį pervežti krovinį į nustatytą kontrakte (sutartyje) vietą. Tam išrašomas važtaraštis arba krovinio priėmimo kvitas. Už transporto paslaugas apmokama pagal Incoterms sąlygas. Dažniausiai iki tarpinio nurodyto punkto transporto išlaidas apmoka siuntėjas, išsiųsdamas prekes. Kroviniu disponuoja krovinio siuntėjas iki bus pilnai apmokėta už krovinį. Dingus kroviniui, ar atsitikus avarijai visada gavėjas visas pretenzijas pareiškia krovinio siuntėjui, nes prekių nuosavybės teisė priklauso siuntėjui, nors jos bus pas vežėją. Vežėjas atsako už krovinio ar prekių saugumą, kiekį, svorį ir įsipareigoja pristatyti pagal sutarties  sąlygas nustatytu laiku nurodytam gavėjui. Kroviniai pakraunami į transportą siuntėjo priemonėmis ir jėgomis, o iškraunami gavėjo (CK 457 str.). Vežėjas atsako už priimto krovinio dingimą, trūkumą ar  sugadinimą. Jei taip atsitinka, jam pareiškiama pretenzija. Pretenzijos reiškiamos per šešis mėnesius, o nuobaudos per 45dienas. Vežėjas pareikštą pretenziją privalo išnagrinėti ir pranešti rezultatą per 3mėnesius. Vežėjas krovinio siuntėjui arba gavėjui pretenzijas gali pareikšti per 6 mėnesius. Jei krovinys sužalojamas, arba dalinai sugadinamas ar prarandamas, tai vežėjas atsako suma, kuria sumažėjo krovinio vertė arba praradus padengia visą prekių vertę (CK 458 str.).

Tarptautiniai krovinių pervežimai yra reguliuojami tarptautinėmis konvencijomis. Tarptautinių pervežimų automobiliais konvencija (Ženeva, 1956) ratifikavo dauguma Europos, dalis Azijos bei Afrikos valstybių. Konvencija taikoma, kai valstybė yra prisijungusi prie jos. Be to, transporto pervežimai reguliuojami Kijoto, Stambulo, Nairobio konvencijomis. Kijoto konvencija reguliuoja tarptautines muitinių procedūrų supaprastinimo suderinimo tarp valstybių ir jų harmonizavimo taisykles ir labai padėjo vystyti tarptautinį transportą, paspartino transporto srautų praleidimus. Stambulo konvencija priimta dėl tarptautinio laikino įvežimo taisyklių suvienodinimo, reeksporto procedūrų, o Nairobio konvencija įvyko dėl administracinės tarpusavio pagalbos vykdant muitinių įstatymų pažeidimų prevenciją, tyrimą ir persekiojimą. Lietuvos Respublika yra prisijungusi prie praktiškai visų tarptautinių konvencijų. Be to, Lietuva yra prisijungusi prie Tarptautinės Konvencijos dėl pasieniuose atliekamų krovinių tikrinimo sąlygų suderinimo (1982m., Ženeva), prie tarptautinės muitų tarifų skelbimo sąjungos konvencijos, Konteinerių konvencijos, Muitinės konvencijos dėl tarptautinių krovinių transportavimo su CARNET TIR knygele ir t.t. Pažymėtina, kad ne visada konvencijų reikalavimai yra įgyvendinami, bet sparčiai vykdoma muitinių veiklos pertvarka leidžia tikėtis, kad Lietuva taps tikra tranzito ir pervežimų šalis.

Pervežant krovinius mišriu transportu, tada taikoma atitinkamų transporto rūšių konvencijos, o jei tokios nėra, tai laikomasi krovinių pervežimo autotransportu konvencijos. Ieškinius ir pretenzijas dėl krovinių gabenimo pažeidimų pateikiama pirmajam arba paskutiniam vežėjui arba tam, kuris įvykio metu vežė krovinį. Galimas atvejis, kai pretenzijos pareiškiamos keliems vežėjams, bet atsako tik pažeidėjas, o jei jo nustatyti negalima, nuostolius dengia proporcingai mokėjimams pervežant visi vežėjai. Krovinio siuntėjas disponuoja krovinio nuosavybės teise iki prekių gavėjo patvirtinimo, kad prekės yra gautos ir apmokėtos. Iki to, siuntėjas gali sustabdyti transportavimą, keisti gavėją, pristatymo vietą ir panašiai.

Norint pakeisti gavėją, siuntėjas turi pateikti vežėjui pirmą važtaraščio egzempliorių su pakeitimu. Jei gavėjas atsisako krovinio, siuntėjas disponuoja juos, nepateikęs net važtaraščio. Krovinių transportavimo sutartyje būtina nurodyti, kada už krovinį atsako vežėjas (nuo priėmimo iki jo pristatymo) ir kada už patirtus transportavimo metu patirtus nuostolius neatsako. Dažniausiai vežėjas neatsako už patirtus nuostolius, kai siuntėjas neteisingai pasielgia, nebuvo nurodymų kaip elgtis su kroviniu, dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti ir numatyti. Jei krovinys nepristatomas po nustatyto termino 30 dienų (arba 60 dienų, kai kuriose šalyse), tai toks krovinys laikomas prarastu ir prasideda ieškininės procedūros. Pagal tarptautines konvencijas, vežėjo padengimas už krovinį yra dalinai ribojamas, atsižvelgiant į aplinkybes. Vežėjas privalo visiškai padengti krovinio vertę ir muitus, jei prekės pravažiavo muitinę ir dingsta. Kai kroviniai neleistinai užtrunka kelyje, tai vežėjas turi teisę pareikalauti padengti nuostolius. Jei vežėjas nuo krovinio pateikimo per 7 dienas negavo jokių pretenzijų, tai prekės laikomos visiškai pristatytomis pagal važtaraštį. Pagal tarptautines konvencijas krovinių pervežimų ieškinių senaties terminas yra vieni metai. Jei užfiksuojama tyčiniai pažeidimai, senaties terminas – 3 metai. Senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo krovinio pateikimo dienos arba visiškai dingus kroviniui, praėjus 50 dienų po prekių gavimo termino.

Sudarant transportavimo sutartį, būtina aiškiai ir konkrečiai suformuluoti visas sąlygas. Rekomenduojama krovinius drausti, numatyti nenugalimų jėgų aplinkybes. Transporto sutartys veikia laisvo įrodymo principu. Tai reiškia, kad būtina turėti visus reikiamus įforminimo dokumentus, pagal pripažintus ir legalizuotus formuliarus.

2 komentarai “Krovinių pervežimo sutartys”

  1. Labai isamus straipsnis.Yra daug naudingos informacijos,viskas labai aišku

  2. Dekoju uz straipsni. Labai naudingas straipsnis ypac man, nes zadu studijuoti logistika.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *