Eivydas
8 677 481** [rodyti]
Automobilių supirkimas

Krovinių klasifikavimas (2)

Kas yra pavojingi kroviniai?

Pavojingi kroviniai – tai specifinės medžiagos arba gaminiai, kurie pa­kraunant ir iškraunant arba pervežant gali sprogti, sukelti gaisrą ir sugadinti transporto priemones arba pakenkti žmonių sveikatai. Todėl saugant, perkrau­nant ar gabenant tokias medžiagas būtina laikytis specialių reikalavimų. Šie reikalavimai nurodyti krovinių gabenimo taisyklėse.

Visi pavojingi kroviniai yra skirstomi į 9 klases:

1.   Sprogstamosios medžiagos;
2.   Suskystintos suslėgtos dujos;
3.   Lengvai užsiliepsnojantys skysčiai;
4.   Lengvai užsidegančios medžiagos;
5.   Oksiduojančios medžiagos;
6.   Nuodingos ir infekcinės medžiagos;
7.   Radioaktyvios medžiagos;
8.   Šarminės ir koroduojančios medžiagos;
9.   Kitos pavojingos medžiagos.

Pagal transporto priemonių įkrovumo panaudojimą kroviniai skiriami į keturias grupes (pagal priskyrimo tarifinei klasei požymį), kiekvienai iš kurių priklauso kroviniai, turintys šiuos įkrovumo koeficientus:

–    pirma grupė – 1,0;
–    antra grupė-0,71-0,99;
–    trečia-0,51-0,70;
–    ketvirta-0,41-0,0.

Transporto priemonių įkrovumo koeficientas priklauso nuo krovinio grupės ir jo įpakavimo.

Kalbant apie krovinių, gabenamų skirtingomis transporto rūšimis klasifikavimą, reikia pažymėti, kad vieningo klasifikavimo kroviniai neturi. Kiekviena transporto rūšis turi savitą krovinių klasifikavimą, paremtą vienos ar kitos transporto rūšies ypatumais.

Tokiu pavyzdžiu gali būti pateikiama krovinių klasifikacija, atsižvelgiant į jų saugojimo ir gabenimo sąlygas bei pateikimo formą, gabenant juos vidaus vandenų (upių) ir automobilių transportu.

Automobilių transportas. Pagal įpakavimo požymį: įpakuoti, neįpakuoti Pagal krovinio vieneto masę:

vienetiniai (iki 250 kg; ridenamiems kroviniams – statinės, ritės, kabelinė produkcija – iki 500 kg), padidintos masės (nuo 250 kg, o ridenamiems kroviniams nuo 500 kg iki 30t), Sunkiasvoriai (vienetiniai, nedalomi -301 ir didesni).

Pagal išmatavimus: leidžiamus vežti bendro naudojimo keliais ir stambiagabaritiniai – negali būti viršytas vienas iš išmatavimų: pločio -2,5 m, aukščio – 3,8 m, ilgio – 2 m. Pagal pakrovimo-iškrovimo būdą: vienetiniai, birūs, suverčiami, piltiniai. Pagal siuntos dydį: mažomis partijomis (iki 5 t), vidutinėmis partijomis (nuo 5 iki 30 t), masiški (virš 30 t).

Pagal specifines savybes: greitai gendantys, pavojingi, antisanitariniai, gyvi (raguočiai, paukščiai, bitės).

Krovinių klasifikavimas pagal gabenimo būdą

Pirmai grupei priklauso piltiniai, suverčiami, birūs kroviniai ir miško medžiaga. Birūs ir suverčiami kroviniai turi tam tikrą masę. Biriems kro­viniams priskiriami visų žemės ūkio kultūrų grūdai ir sėklos, suverstiniams -anglys, smėlis, skalda, žvyras. Tokie kroviniai gabenimui pateikiami didelėmis partijomis, kas užtikrina pilną transporto priemonių pakrovimą. Piltiniams kro­viniams priskiriami skysti kroviniai, kurie gabenami specialiame transporte -cisternose, tanklaiviuose ir pan. Miško kroviniams priklauso rąstai, pjautinė miško medžiaga, faniera ir kiti medienos gaminiai.

Antra grupė – generaliniai arba vienetiniai kroviniai pervežami įpakuoti į įvairią tarą arba be įpakavimo. Pagal pavadinimų skaičių tai pati skaitlingiausia krovinių kategorija. Priklausomai nuo naudojamo įpakavimo būdo jie patalpinami į maišus, statines, dėžes, konteinerius arba suformuotus paketus. Maišuose pervežami kroviniai nebijantys mechaninių pažeidime tekstilės paketuose – natūralus ir dirbtinis pluoštai arba jų gaminiai. Ridena­miems įpakavimo vienetams priklauso statinės, būgnai, rulonai, kuriuose pervežami įvairūs kroviniai: metalinėse statinėse – kuras, tepalai, medinėse sausi cheminiai ir maisto produktai. Metaliniai būgnai naudojami cheminiu ir kitų produktų gabenimui. Dėžės plačiausiai paplitusios pramoninės produkcijos

įpakavimui. Dėl didelio ir plataus jų išmatavimų poreikio, dėžių gamyba yra standartizuota. Prie vienetinių neįpakuotų gaminių taip pat priskiriami įvairiu metalų liejiniai, kurie naudojami kaip žaliava tolimesniam perdirbimui.

Trečiai grupei priklauso ypatingi kroviniai, kurių pervežimas reglamen­tuojamas specialiomis normomis ir taisyklėmis. Tokiems kroviniams priklauso greitai gendantys kroviniai, galvijai, gyvulinės kilmės žaliavos, taip pat pavo­jingi kroviniai.